Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO ZNAMENÁ V ANGLIČTINĚ

Obecné termíny

HERDING INSTINCT = vloha pro pasení stáda, respektive zděděná rovnováha psího temperamentu mezi jeho loveckými instinkty na straně jedné, a schopností a ochotou podřídit se svému pánovi na straně druhé. Lovecký instinkt (do kterého patří u divokých psů pozorování kořisti, její sledování a následné zabití) je u ovčáckých psů pozměněn, ovčácký pes kořist nezabíjí. Můžeme říci, že cokoli pes při práci se zvířaty dělá přirozeně, to je součástí jeho instinktu – například shánění stáda dohromady, jeho pozorování, balancování, rychlost, chození okolo a spoustu dalších úkonů. Mnoho těchto instinktů není napoprvé vidět a odhalí se až tréninkem a pozorováním různých situací kolem stáda. Někteří psi mají pro práci s ovcemi větší talent než ostatní.

Termíny používané pro charakteristiku práce psa

GATHER (GATHERING) = činnost, při které pes posbírá ovce rozběhnuté po celé pastvině (nezapomene ani na jednu), sežene je do těsné skupiny a přivede k psovodovi. Skládá se ze tří  částí: outrun, lift a fetch. Outrun je oběhnutí, pes se dostane za skupinu zvířat aniž by je vyrušil, lift je  vyzvednutí ovcí, fetch je přivedení k psovodovi. V soutěžích v případě rovnosti bodů v těchto třech cvicích vyhrává pes, který dokázal splnit „gather“ bez jediného povelu (někdy totiž musí ovčák přidávat nebo opakovat povely). COVERED – znamená sehnání celého velkého stáda (všech zvířat). Je nutné aby pes uměl oběhnout celou velkou ohradu a přihnal všechna zvířata, pracoval samostatně i na nerovném a nepřehledném terénu, všechny ovce (i ty, kterým se z různých důvodů nechce a třeba se i postaví proti psovi) vyhledal a sehnal do jednoho stáda.

OUTRUN (CAST) = vyběhnutí a oběhnutí stáda v oblouku (tvar oblouku může být hruškovitý nebo půlkulatý). Pes doběhne až za zvířata na takovou vzdálenost aniž by je vyrušil. Sám si určí svůj odstup od zvířat. Končí tím, že je vyzvedne, což je LIFT.

LIFT = moment, kdy pes po oběhnutí stáda (dostane se přesně naproti psovoda)  s ním začne pohybovat směrem k psovodovi, ale také je to moment mezi vysláním psa ke stádu a začátkem přihánění (převzetí stáda). V soutěžích je to jeden z nejdůležitějších cviků. Záleží na tom, jak pes během sekundy dokáže navázat komunikaci se stádem, aby ho nevyplašil a přitom aby s ním rozhodně pohnul žádaným směrem.

FETCH (FETCHING) = přihánění stáda k psovodovi. Pes má hnát stádo klidně, po rovné čáře, rovnou k ovčákovi  pokud možno s minimem povelů. Pes se samozřejmě kolem stáda může pohybovat doleva a doprava, ale v klidu, aby dobytek nemusel utíkat, ale aby se zase neloudal. Stádo je většinou mezi psovodem a psem.

DRIVE (DRIVING) = kontrolovaný pohyb stáda směrem, který požaduje ovčák. To zahrnuje odhánění stáda pryč od psovoda a hnaní přes pastvinu. Pes je většinou mezi psovodem a stádem. Odhánění je pro BC velice těžké, protože jejich hlavní  instinkt je přihánění stáda k psovodovi. Je důležité, aby při odhánění pes uměl „drive balance“ a „inside flank“ (viz dále).

BALANCE = pohyb psa na opačné straně stáda od psovoda, nebo také držení stáda v určité linii k překážce nebo k psovodovi, kontrola chování stáda a pohybování s ním požadovaným směrem. BALANCE POINT - pes je vždy na opačné straně stáda než je psovod a to  i když se psovod pohybuje. Nejtěžší pro psa je tzv. DRIVE BALANCE, což pro něj znamená udržovat se za stádem a hnát ho před sebou, odhánět ho pryč od psovoda).

PEN (PENNING) = dát stádo do k tomu účelu určené ohrádky (košáru).

SHED (SHEDING) = oddělení určité skupinky zvířat od stáda v čase k tomu určeném.

WEAR (WEARING) = Pes drží stádečko co nejblíže k psovodovi tím způsobem, že za stádem, na opačné straně od psovoda, běhá tam a zpět a bez jakéhokoli povelu ho tlačí směrem k němu. Psovod se pohybuje po pastvině, pes žene stádo stále těsně za ním. Může to však charakterizovat i situaci, kdy pes vybíhá ke stádu, případně do něho trochu vbíhá, aby ho, zejména pokud je velké, rozpohyboval (velké stádo nerado bere jednoho psa na vědomí). Také se někdy užívá jako výraz pro držení záměrně oddělených zvířat od zbytku stáda.

FLANK (FLANKING) = pohyb psa u stáda zprava doleva a zleva doprava za účelem udržení zvířat ve skupině nebo změny směru jejich pohybu na povel psovoda. SQUARE FLANK - pohyb v 90 stupňovém úhlu od linie po které se pohybuje stádo. Znamená to, že pes se za stádem pohybuje nikoli v oblouku, ale v přímé linii v tomto úhlu. Pokud pes jde od směru stáda v tomto úhlu, přestává na něj tlačit, ztrácí s ním trochu kontakt, takže dobytek nemá tendenci před ním utíkat na druhou stranu a pohybuje se rovně. INSIDE FLANK – po psovi se chce aby přišel mezi psovoda a stádo. Toto je velice obtížné, protože to směřuje proti instinktu BC býti na opačné straně stáda než je psovod a přihánět ho. BC se ale i toto mohou naučit, je to vlastně prostor mezi stádem a psovodem, pro BC nejnepříjemnější pozice. Při SLICED FLANK nebo TIGHT FLANK (na rozdíl od SQUARE FLANK) se pes pohybuje těsně kolem stáda, stále ho otáčí, chce být „na hlavách“, dobytek je pak neklidný, cítí se ohrožený. To po psovi nechceme, aby se pohyboval takto těsně u stáda.

GRAZE = pes stádu dovoluje, aby se uklidnilo a začalo se pást (ve vyznačeném prostoru).

SETTLE = pes stádu dovoluje uklidnit se a přizpůsobit dané situaci.

TENDING = hlídání malého, pasoucího se stáda, pes se užívá jako živý plot na neoplocené pastvině.

HEADING = pohyb psa k hlavám zvířat, nutí stádo zastavit se v útěku a otočit se hlavami zpět k ovčákovi.

FLOCKING = tendence stáda instinktivně se srazit do kompaktní skupiny, slouží to jako ochrana. Krávy tuto tendenci nemají tak silnou.

PRESSURE = tlak nebo nepříjemná situace pro psa. Na psa je vyvíjen takový tlak (prostředí nebo situace je pro něj natolik zvláštní), že se cítí nepříjemně. Zvláště mladí psi, málo natrénovaní, mají takové problémy. Může to být proto, že nepochopí povel, ovčák na ně dává moc tlaku a požadavků, na které ještě nestačí.

Pes může na tento tlak reagovat tak, že uteče, kousne do ovce apod.

FIELD PRESSURE = tlak nebo nepříjemná situace pro ovce, ta se cítí na některém místě ohrady nebo parkuru dobře nebo špatně, a chce tam nebo tam nechce jít. Například stádo se cpe ke vratům k domovskému košáru, některým ovcím se třeba nechce z kopce, někdy se může důvod zdát malicherný, ovce se mohou například bát nějakého stínu nebo nechtějí jít proti slunci, nebo tam spadl strom a fouká tam vítr. Někdy se na důvod ani nepřijde.

PRESSURE POWER = vliv psa na stádo. To, jakou má pes u stáda autoritu, jeho schopnost odhadnout sílu tlaku na stádo. Každý pes má u stáda autoritu jinou.

PRESSURE POINT = přesná pozice a vzdálenost, kterou pes potřebuje na to, aby pohnul stádem směrem, kterým on chce. Je ovlivňována často tím, že stádo chce například k domovskému košáru, k vodě nebo podobně.

READ = schopnost psovoda rozumět paseným zvířatům, umožňuje mu vyvarovat se pro psa nesmyslných povelů, umět psa „přečíst“ a dokázal předvídat, co budou chtít udělat zvířata.

FLIGHT ZONE = neviditelný prostor okolo stáda kam pes nesmí vkročit, protože by mohl způsobit zmatek nebo chaos ve stádu, nebo i vyvolat útěkovou reakci.

CONTACT = kontakt se stádem, může být dobrý nebo špatný. Jak pes umí na stádo tlačit. Aby nebyl moc daleko, ale ani blízko.

OFF CONTACT = případ, kdy pes ztratí kontrolu nad zvířaty, buď proto, že byl příliš daleko nebo se dost nekoncentroval.

EYE = označení toho, jak pes k manipulaci se zvířetem používá oko. Pes ho může mít klidné, uklidňovat s ním, ale může ho mít nervózní. Někteří psi mají tzv. „silné“ oko a nechtějí se vůbec pohybovat, neposlouchají, jenom „zírají“. Někteří zase mají tzv. „volné“ nebo „divoké“ oko a jenom běhají okolo stáda a nesoustředí se. Schopnost používat „oko“ (schopnost soustředění) je typická pro BC.

Termíny, které často používají rozhodčí

COURSE (PARKUR) = vzor rozložení překážek, mezi kterými psovod prostřednictvím psa manipuluje se stádem.

RUN = individuální běh každého psa v soutěži.

HANDLER`S POST = místo (kůl), kde při soutěži stojí psovod a odkud pes začínají svůj běh.

OBSTACLE = překážka, objekt, který je lokalizován v parkuru.

PEN = ohrádka (košár) na parkuru, kam se ovce zahánějí. HOLDING PEN – ohrádka mimo parkur, kde se shromažďují zvířata před začátkem a po konci běhu.

STOCK = soutěžní stádo. LIGHT STOCK – stádo, které se bojí, pes si musí udržovat velkou vzdálenost od něho. HEAVY STOCK – stádo, které se nechce.

hýbat, vyžaduje velký tlak od psa.

PENALTIES = poznámky při posuzování, resp. sražené body za chyby.

PASSED = označení toho, že tým úspěšně absolvoval běh v určeném čase.

TIME = označení toho, že tým sice úspěšně absolvoval běh, ne však celý, protože byl předčasně ukončen z důvodu vypršení časového limitu (dosažené body se započítávají).

RETIRED = na požadavek ovčáka soutěž končí, pes je odvolán (VZDAL).

REMOVE FROM THE RING = sudí rozhodl, že ukončí soutěž, protože pes je zjevně nemocen, kulhá nebo nedokáže manipulovat s ovcemi.

EXCUSE = rozhodnutí sudího ukončit soutěž, protože pes útočí nebo se snaží útočit na zvířata a zbytečně je obtěžuje nebo kouše. V řádech některých klubů (např. AKC) je, že pokud byl pes třikrát z tohoto důvodu vyřazen, nemá právo soutěžit do té doby, dokud nebude znovu přezkoušen.

DISQUALIFIED = rozhodnutí sudího ukončit soutěž, protože pes zaútočil nebo se snažil zaútočit na osobu. Podle řádů AKC se takový pes nesmí účastnit soutěží, dokud majitel před komisí neprokáže, že pes už se napravil.